Menu Close

Wie zijn wij?

In maart 2020 namen de Haella Stichting en Fonds 1818 het initiatief om kleinecoronahulp te starten. Een fonds voor mensen die zich in willen zetten voor andere mensen die lijden onder de coronacrisis. Inmiddels zijn er meer dan 400 projecten op deze manier gefinancierd door een samenwerkingsverband van 32 fondsen, 2 bedrijven en mede door vele ­­particuliere giften. Al deze projecten gingen over voedsel en/of eenzaamheid. Opvallend daarbij was het hoge aantal kinderen dat ook door de crisis getroffen werd. In de verschillende voedselinitiatieven in Amsterdam bijvoorbeeld werden uiteindelijk 10.000 mensen bereikt waarvan 25% onder de 12 jaar, waarvan 874 onder de 4 jaar. Daarnaast was er sprake van een enorm aantal projecten gericht op eenzame ouderen én op mensen die de weg niet weten naar de officiële instanties bijvoorbeeld door taalproblemen.

De coronacrisis liet zien hoeveel verborgen armoede er in Nederland is en hoe goed informele initiatieven zijn in het bereiken van mensen in de knel.  Ook werd duidelijk dat veel corona armoede niet door corona komt maar er al heel lang was, maar nu duidelijker en vaak ook erger. Daarnaast werd meer dan ooit duidelijk dat armoede en eenzaamheid sterk met elkaar verbonden zijn. Armoede leidt tot sociale uitsluiting. Eenzaamheid draagt risico’s op armoede in zich.

Kleinecoronahulp was echt gericht op coronaproblematiek. We hopen nog steeds dat corona verdwijnt of in ieder geval beheersbaar wordt. Daarom vonden we het tijd voor een nieuwe initiatief:  Kleine Armoede Hulp.

Het gaat nog steeds om mensen in de knel door armoede of eenzaamheid. Het gaat nog steeds om kleine (burger) initiatieven. Het hoeft alleen niet meer aan corona gerelateerd te zijn.

Omdat het gaat om een structureel probleem gaan we  tweemaandelijke (zoom) sessies organiseren met alle initiatieven zodat we alle geleerde lessen bij elkaar kunnen leggen. Wie doet wat, waar lopen we tegen aan en waar kunnen we mogelijk samen optrekken. Bij kleinecoronahulp resulteerde dit bijvoorbeeld  in het groot voedselproject in Amsterdam. Dit soort dingen zijn van te voren niet te plannen. Juist in de uitwisseling kom je elkaar tegen en zie je met zijn allen meer dan je alleen kunt zien en kun je daarop samen actie ondernemen.

De volgende fondsen hebben inmiddels toegezegd aan Kleine Armoede Hulp te zullen bijdragen.